تست دستگاه فلزیاب زیر خاک

ویدئو تست زیر خاک عملکرد فلزیاب های گرت ace 1500 و تسورو یو مکس و تسورو jو xp Deus  در سکه یابی

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900