دستگاه فلزیاب پریزم محصول وایتس انگلستان

PrizmWHITES

دستگاه فلزیاب وایتس پریزم Whites Prizm MetalDetector

محصولات سري Prizm نشانگر هدف و نقطه يابي دارند.

دستگاه فلزیاب وایتس پریزم Whites Prizm MetalDetector

هر قسمت تفكيك داراي يك نوع صداست. و اين دستگاه 8 صداي تفكيك داردكه رنج آن از خيلي كم VERY LOW براي قطعاتي مثل ميخ و زياد HIGH براي قطعاتي مثل نقره است.
اين دستگاه با استفاده از VCO هدف را سريع تر مي يابد.
كوئل 9.5″ استاندارد اين دستگاه بسيار كاربردي است.
مزاياي Prizm عبارتند از سيستم Multi Notch سيستم Smart هر قسمت را كه مربوط به تنظيمات تفكيك باشد را جدا مي كند.
8 تفكيك توسط نشانگر هدف وجود دارد كه هر كدام صدا و عدد مخصوصي دارند.
مد Pinpoint/Allmetal مكان هاي هدف را به خوبي مشخص مي كند.
گارانتی دستگاه 2 سال می باشد.

لیست فلزیاب‌ها

Call Now Button09126931900