دستگاه فلزیاب سندشارک محصو تسورو آمریکا

SAND SHARKTESORO

دستگاه فلزیاب سند شارک تسورو آمریکا Tesoro Sand Shark Metal Detector

  • مهندسین توسعه داند دستگاه فلزیاب سندشارک رو برای اپراتورهای حرفه‌ای
  • گذاشتن کنترل‌های بیشتر برای عماکرد دستی
  • دارای عملکرد سیستم پالسی
  • توانایی تخمین عمق هدف در دقت حداقل و حداکثر 50% از عمق اصلی بوسیله صدای پالس

 

فلزیاب Tesoro Sand Shark Metal Detector

فلزیاب Tesoro Sand Shark Metal Detector

فلزیاب Tesoro Sand Shark Metal Detector

فلزیاب ارزان, قیمت فلزیاب

لیست فلزیاب‌ها

Call Now Button09126931900