دستگاه فلزیاب لیبریتور محصول تکنتیکس آمریکا

LIBERATORTEKNETICS

دستگاه فلزیاب تکنتیکس لیبریتور Teknetics Liberator MetalDetector

دستگاه فلزیاب Teknetics Liberator METALDETECTOR

• V-Break®، نقطه توقف تنه متغیر
• حالت دقیق با شاخص عمق
• تبعیض، حرکت، بدون حرکت
• برش متغیر
• اعداد بزرگ شماره 2 عددی 2 رقمی، 1-99
• حساسیت قابل تنظیم و تبعیض
• Ground Grab®، متعادل سازی زمین های کامپیوتری
• 2 حالت جستجو
• 4-Tone Audio-ID
• 11 دقيقه ضد آب DD searchcoil
دستگاه فلزیاب Teknetics Liberator METALDETECTOR

لیست فلزیاب‌ها

Call Now Button09126931900