دستگاه فلزیاب اف 4 محصول فیشر آمریکا

F4FISHER

دستگاه فلزیاب فیشر FISHER F4 METALDETECTOR

دستگاه فلزیاب فیشر FISHER F4 METALDETECTOR

فیشر F4 ویژوال و صوتی هدف ID شناسه فلزی
بزرگ همه آشکارساز هدف
با عمق بالا جستجو خودکار با مالحظه توازن کتابچه راهنمای کاربر
واسطه هدف ID بر اساس طبقه بندی
عددی ۰ تا ۹۹ نمره
۱۱ قطعه شناسه دیجیتال هدف
۴ شناسه صوتی تن
One Touch Notch
یک نقطه تماس دقیق با محاسبه عمق عددی
۱۱ “کویل جستجو دو طرفه

لیست فلزیاب‌ها

Call Now Button09126931900