ویدئو آموزش OKM GeoSeeker

ویدئو آموزش دستگاه فلزیاب OKM WATER FINDER

آب یاب: خشک سالی های اخیر و نیاز انسان به آب برای مصارف عمومی و صنعتی و کشاورزی و پایین رفتن آب های سطحی سبب شده است تا انسان به دنبال یافتن راه چاره برای غلبه بر کم آبی باشد . آب یاب شرکت او کی ام آلمان قادر است محدود ه ای ۴۰۰ متر مربع را اسکن و اپراتور را از میزان و حجم آب آگاه نماید.میزان آب بر اساس درصد نمایش داده می‌شود.کار مردن با سیستم ساده و آسان است.

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900