کشف اتاق پنهانی فرعون بزرگ مصر

بعد ازهزاران سال هنوز اسرار اهرام مصر و یکی از عجایب هفتگانه گشوده نشده است. هفته گذشته یک معمار فرانسوی بنام ژان پیر هودن از وجود دو اتاق در اهرام فرعون خبر داد.

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900