تاثیر آلودگی و منابع مغناطیسی بر مدت عمر باتری در فلزیاب

تاثیر آلودگی و منابع مغناطیسی بر مدت عمر باتری در فلزیاب ، معدنیاب و رادار زمینی دستی:

تاثیر نیروها و مغناطیس و استاتیک اهداف بر تفکیک و تشخیص مرکز هدف

آلودگی در حوزه های مغناطیسی یا فرکانسی و جریان و انرژی قوی در منطقه کار یا امواج و جریان و فرکانسی و مغناطیسی و انرژی از اهداف بزرگ یا زمینهای دارای منابع و مواد آلوده یا دارای آلیاژ گسترده و در هم از مواد غیر آهنی و آهنی توانائی سیستم را کاهش داده زیرا نیاز به پردازش و تصحیح و تشخیص با سرعت و دقت بیشتری میباشد و به همین میزان ولتاژ بیشتری مصرف می گردد و عمر و میزان ولتاژ باطری شارژ شده را کاهش داده و در مدت زمان کمتری باطری فلزیاب تخلیه می گردد. و باعث یکسره ، اشباع و تخلیه خازنها و رفت و برداشت جریان و انرژی می گردد و تعادل را در سیستم کاهش میدهد .

اهداف مورد نظر از نظر نوع الیاژی در ساختار و سازمان مولکولی خود خواص ویژه خود را دارا می باشند که این ساختارخاص شرایط مغناطیسی و استاتیکی و نیروهای ایستای موجود در آن هدف را تعیین می نماید و همین شرایط نوع تنظیم هدف را بنا بر جدول تفکیک و تشخیص یا جدول VDI SCALE مشخص می نماید .

بعضی اهداف بعد از اینکه مدتی از عمرشان در زیر زمین میگذرد نسبت به اهداف نو و جدید شرایط مغناطیسی و استاتیکی یا نیروها ی ایستا و به همراه آن انواع گازها، با توان یا شدت بالاتری در حول محور خود ایجاد مینمایند که همین امر می تواند توان سیستم را در روش ردیابی یا حرکتی در جهت کشف هدف با قدمت بیشتر افزایش دهد اما به دلیل اینکه اینگونه اهداف با قدمت زیاد با اطراف خود اقدام به تبادل یا تعادل یا تقاطع علائم مغناطیسی و استاتیکی و نیروهای ایستا و گازها مینمایند یا شرایط علائم مغناطیسی و استاتیکی و نیروهای ایستا و گازهای موجود در خود را به اطراف وارد می نمایند عاملی میگردد که هدف محدوده اطراف خود را به نسبت آلیاژ و قدمت و عمق ،از علائم خود اشباع یا آلوده نمایدو همین امر باعث میگردد که این علائم از نقاط دارای هوازدهی یا سستی لایه یا نقاطی در محدوده اطراف هدف با سرعت بیشتر به سطح زمین و در پی آن به سمت سیستم باز گردد و علائم سیستم را جذب خود نماید و سیستم را متمایل به واکنش به چنین نقطه ای نماید که امکان دارد از اینگونه نقاط یا محدوده های دارای شرایط هوازدهی در اطراف اینگونه اهداف وجود داشته باشد و هر بار که اپراتور نقطه ای را به عنوان مرکز هدف مشخص می نماید وبعد از اقدام به حفاری متوجه میگردد که هدف مورد نظرش در آن نقطه وجود ندارد مجدداً اقدام به عملیات ردیابی و نقطه زنی می نماید سیستم محل دیگری را در همان محدوده مشخص می نماید که باز هم بعد از اقدام به حفاری هدف مورد نظر اپراتور در اینگونه نقاط هم وجود ندارد و این یکی از ایراداتی است که اهداف قدیمی با پدید آوردن چندین زاویه در اطراف خود موجب انحراف سیستم برای کشف مرکز هدف اصلی میگردد پراکندگی علائم یک هدف خود می تواند سیستم را در پیدا نمودن مرکز هدف منحرف نموده و نگذارد اپراتور در پیدا نمودن مرکز هدف موفق شود شرایط مغناطیسی و استاتیکی و نیروهای ایستا و کربنی هدف میتواند بر روی نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم یک هدف بنا بر طبقات جدول تفکیک و تشخیص یا VDI SCALE تاثیر گذاشته و اپراتور تنظیماتی را متعادل با شرایط چنین اهدافی بر روی تنظیم تفکیک و تشخیص و سطح و حجم تعیین نماید که این نوع تنظیم در فلزیاب ، معدنیاب و رادارزمینی دستی فقط میتواند از تجربه و مهارت اپراتور در نوع زمینه فعالیت موردنظر بدست آید.

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900