رادار قابل نفوذ به زمین و فلزیاب تصویري براي مینهاي ضد نفر

فلزیابچکیده:

ما در این مقاله سعی داشتیم که سیستم حسگري را براي کاهش هشدارهاي خطا براي استفاده انسان یا رباتهاي خودکار در حین مین زدائی مینهاي ضد نفر ارتقا دهیم . ما ابتدا در حین اولین تجربه خویش تمرکز خود را روي یک رادار نفوذ کننده به زمین با آنتن GHZ 1 و فلزیابی که براي تصور جسم هدف استفاده میشد قرار دادیم. فلزیاب براي کمک به تشخیص دو جسم با انعکاس امواج مشابه با محتواي فلزي متفاوت بعنوان مثال یک مین و یک سنگ در همان سایز سیم رادار نفوذ کننده به عمق زمین که آنها میخوانیم باید بین یک مین را از باقیمانده و خرده ریز فلزات که معمولا در بیشتر مواقع همان جواب را در فلزیاب GPR از این پس می دهد فرق قائل شود . تنظیمات آزمایش شامل دو جعبه شنی با یک سیستم کامپیوتري که بطور اتوماتیک موقعیت حسگرها را تنظیم می کند، میشود . نتایج ابتدایی در استحصال داده ها و بکارگیري هر دو تکنولوژي حسگرها به همراه یک مقایسه بین فلزیاب و دادهاي GPR ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:

رادارهاي نفوذ کننده به زمین GPR، القاي الکترومغناطیس ، استحصال داد ، آنالیز تصویر ، کشف و ردیابی ، مینهاي زمینی

دریافت رایگان اصل مقاله

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900